Drie dagen na de meeting van Rouen, is het nieuw Frans polsstokrecord van Renaud Lavillenie nog niet goedgekeurd. De dopingcontrole zou niet aan de regels voldaan hebben. We hebben meteen een lichte déjà-vu.

Lavillenie sprong afgelopen zaterdag op de polsstokmeeting in Rouen naar 6m04, goed voor een nieuw Frans indoorrecord. Hij verbeterde hiermee zijn eigen record uit 2011.

Na afloop kreeg de Olympische kampioen meteen de verplichte dopingcontrole. Later bleek dat de controle werd uitgevoerd door een vrouw en niet, zoals verplicht, door een man. De controle moet alvast opnieuw gedaan worden.

Nog gehoord?

Een soortgelijke problematiek was aan de orde vorige winter. De Naamse Nafissatou Thiam verbrak toen in de Topsporthal in Gent het wereldjuniorenrecord op de vijfkamp. Met 4558 punten deed ze 23 punten beter dan de Zweedse meerkamplegende Carolina Klüft. Door het ontbreken van de vereiste dopingcontrole meteen na de wedstrijd werd dat record echter niet (internationaal) gehomologeerd. Thiam werd de volgende dag bij haar thuis gecontroleerd, maar dat mocht niet baten. De IAAF keurde het record intussen definitief af, waarop de Belgische atletiekliga een procedure via het Internationaal Sporttribunaal opstartte.

Hopelijk vergaat het de nieuwbakken Franse recordhouder een pak beter.