Partners

Geen Atletieknieuws vzw zonder de nodige steun.

Wij brengen dan ook graag een woord van dank uit aan onze hoofdpartners:

Topsportcommissie Vlaamse Atletiekliga - Vlaamse Atletiekliga