Disclaimer

Algemeen

Atletieknieuws vzw, hierna te noemen ATNI, verleent u hierbij toegang tot ATNI.be en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door ATNI en derden zijn aangeleverd. ATNI behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op ATNI.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op ATNI.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ATNI.

De inhoud van ATNI.be wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. ATNI doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op ATNI.be. ATNI oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. ATNI zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op (alle info op de contactpagina).

Cookies

Lees hier meer over ons Cookiebeleid.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ATNI en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ATNI, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van ATNI.be op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Alle teksten, afbeeldingen en video’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en – zoniet anders aangegeven – zijn intellectueel eigendom van ATNI. Wil je één of meer artikelen, afbeeldingen of videofragementen van deze website overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat je direct onder het overgenomene:

1. vermeldt dat het gekopieerde van Atletieknieuws komt,

2. vermeldt dat het artikel copyright 2014 van Atletieknieuws is,

3. een duidelijke en werkende link plaatst naar www.ATNI.be (de link mag geen affiliatecode bevatten).

Voorbeeld:

Bron: www.ATNI.be – (C) 2014 – Atletieknieuws