Een donderslag bij heldere hemel was het niet, maar prettig nieuws evenmin. De Vlaamse Atletiekliga moet het in 2017 met 944.967 euro stellen, ruim 20 procent minder dan in 2016. Algemeen directeur Ludwig Peetroons reageert: “We hebben ons als federatie op deze vermindering voorbereid.”

Het topsportprogramma van de Vlaamse Atletiekliga heeft niet aan de verwachting kunnen voldoen. Dat heeft als direct gevolg dat het in 2017 met 20% minder financiële middelen stroomopwaarts zal moeten roeien. “Het zijn financieel onzekere tijden”, geeft Ludwig Peetroons, algemeen directeur van de Vlaamse Atletiekliga, toe. “We hebben ons als organisatie op dit scenario voorbereid dus we vallen niet compleet uit de lucht. Toch zijn we meteen aan het werk geslagen om het resultaat tot in de kleinste details te bekijken en mogelijke alternatieven op poten te zetten. Wie deze vermindering nu juist treft, valt op dit moment moeilijk te zeggen, dat zal heel wat studiewerk en wellicht een tweetal weken in beslag nemen.”

Door tal van beleidswijzigingen is het nauwelijks mogelijk om de precieze oorzaken eruit te pikken. Wat wel vast staat is dat de Vlaamse atletiekfederatie een moeilijke periode wacht. “We kunnen niet ontkennen dat dit een impact heeft”, gaat Ludwig Peetroons verder. “Onrechtstreeks hebben de tegenvallende olympische prestaties van onze atleten misschien iets met deze vermindering te maken, maar daar moeten we voorzichtig over zijn. Minister Muyters heeft daarenboven onderstreept dat deze verminderde subsidiëring de topatleten met kans op een top 8-plaats mondiaal niet zal treffen.”

Hoe de Vlaamse Atletiekliga deze periode van relatieve onzekerheid zal aanpakken, moet komende weken blijken. “We moeten rekening houden met tal van nieuwe regels en kunnen onze begroting eventueel herschikken. Het gevaar schuilt er natuurlijk in dat dit ten koste zal gaan van andere takken en daarom is het belangrijk om dit met ernstige zorgvuldigheid te bekijken. Wij hebben als organisatie de voorbije jaren gelukkig wat reserve kunnen opbouwen en dit nieuws verplicht ons dus niet tot het maken van drastische keuzes  wat betreft de stages van onze federatie bijvoorbeeld.” Nog tot volgend jaar krijgt de VAL de tijd om een nieuw plan uit te dokteren en op korte termijn kunnen ze deze situatie naar eigen zeggen wel overleven. “We zijn momenteel samen met de boekhouder al een grondige cijferanalyse aan het maken zodat we ook op langere termijn in goede papieren blijven zitten. Mogelijk moeten we nóg meer dan voorheen inzetten op sponsoring, maar de grote geldschieters liggen natuurlijk niet voor het grijpen.”

Ook de Topsportschool wordt geherstructureerd

Nog nieuws heet van de naald: de tweede graad aan de topsportschool atletiek (zowel voor afstandsslopen, de explosieve nummers en de kampnummers) zal mogelijk worden uitgedoofd. De Vlaamse Atletiekliga heeft van Sport Vlaanderen het advies gekregen om te stoppen met deze tweede graad, maar is daar tot op heden nog niet op ingegaan. “We willen Sport Vlaanderen graag overtuigen van de toekomst van de topsportschool inclusief de tweede graad. Nog tot het einde van dit jaar krijgen we de tijd om ons te herpositioneren. Er loopt wel degelijk een selectietraject voor instroom in de tweede graad volgend jaar, weliswaar voorwaardelijk. We willen niet zomaar iets afschaffen, ondersteuning en structuur blijven primordiaal dus ook daar zullen we dit zo goed mogelijk proberen opvangen.”