De eerste versoepeling van de coronamaatregelen op 4 mei gaf atletiekclubs de mogelijkheid om de heropstart van beperkte trainingen op de atletiekaccommodaties voor te bereiden. De Vlaamse Atletiekliga publiceerde een reeks richtlijnen en het nodige visueel materiaal om die heropstart zo goed mogelijk voor te bereiden. Stilaan ontstaat er meer duidelijkheid over een versoepeling op lange termijn, alhoewel de eindmeet nog niet meteen in zicht is. Dat meldt de VAL in een persbericht.

Vandaag raakte bekend dat Vlaams minister van Sport Ben Weyts een plan heeft uitgewerkt voor de heropstart van de sportsector. Dit plan houdt onder meer in dat je vanaf 18 mei opnieuw kan sporten in een groep van meer dan 3 personen. “Dat klinkt natuurlijk goed voor onze sport. Maar het plan van minister Weyts moet nog worden besproken op volgende Nationale Veiligheidsraad en ook de groep experten bevoegd voor de exit-strategie (GEES) moet zich hierover nog buigen. Wellicht wordt het plan nog aardig bijgestuurd”, vertelt Ludwig Peetroons,algemeen directeur van de VAL.

Intussen blijft de VAL de atletiekclubs ondersteunen in de voorbereiding van een heropstart. Voorzitter van de Raad van Bestuur Gery Follens geeft meer uitleg. “We hebben specifieke richtlijnen opgesteld voor zowel atleten, trainers en ouders en ook per discipline stellen we enkele richtlijnen voor, zodat er een houvast is tijdens de training. Met deze richtlijnen voldoen we nu trouwens al aan het protocol waar minister Weyts in zijn adviesplan over spreekt. Zodra de Nationale Veiligheidsraad een beslissing neemt over de heropstart van trainingen, zal de federatie hier uiteraard verder over communiceren.”

Het overzicht met alle richtlijnen voor atleten, trainers, ouders en per discipline kan u hier terugvinden.