Er is nog geen sprake van een doorbraak nadat Lisa Rooms en Nina Lauwaert de KBAB formeel in gebreke hebben gesteld na hun niet-selectie voor het EK veldlopen. Het duo weet daardoor nog niet of volgende week zondag dan toch van start mogen gaan op het EK veldlopen in Dublin. Een nieuwe zitting in de rechtbank van eerste aanleg volgende week woensdag moet uitsluitsel geven.

Nina Lauwaert en Lisa Rooms, respectievelijk de nummers één en twee van de selectiecross voor het EK veldlopen afgelopen zondag, weten nog altijd niet of ze volgende week aan de start van het EK veldlopen verschijnen. Gisteren stelde het duo de KBAB formeel in gebrek, maar volgens de rechtbank van eerste aanleg was het niet mogelijk om voor 14u00 vandaag een zitting te organiseren via een spoedprocedure. Het tijdstip van 14u00 was van groot strategisch belang, aangezien dan de inschrijvingen voor het EK officieel werden afgesloten op dat moment. Een nieuwe zitting, met bijhorende nieuwe dagvaarding, volgt komende woensdag in principe.

De advocaten van beide atletes pleiten ervoor dat Lauwaert en Rooms worden toegevoegd aan de EK-selectie. De zitting vervalt indien de KBAB de selectie in de tussentijd nog zou herzien. Indien de federatie effectief nog wijzigingen doorvoert aan de selectie, dan zullen er ,weliswaar kleine, boetes moeten betaald worden vanwege het laattijdige karakter van de inschrijvingen.

(later meer)