Het verhaal rond de corruptie in Rusland is nog lang niet ten einde. Om alles wat overzichtelijk te maken rond de hele heisa somden wij enkele tegenreacties uit Rusland op. Daaruit blijkt duidelijk dat de meningen ietwat verdeeld zijn, maar toch zullen ze er alles aan doen om de eisen van het WADA tegemoet te komen. Welke sancties de raad van de IAAF tenslotte zal opleggen aan Rusland is nog niet bekend.

Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, trok de beschuldigingen van het Wereld Anti-Doping Agentschap in twijfel. Hij zag geen gestaafde bewijzen in het rapport en vond de beschuldigingen dus ongegrond. Nikitia Kamayev van het Russische antidopingagentschap pikte daar op in en voegde daaraan toe dat er helemaal geen bewijzen zijn rond de vernietiging van positieve dopingstalen.

Toch zal Rusland proberen om te voldoen aan de eisen van het WADA en de IAAF. Vitali Moetko, Russische minister van Sport, was wel verontwaardigd. “Het WADA kan ons niet uitsluiten en de IAAF zal de belangen van de sport beschermen, eerlijke atleten van Rusland mogen dan ook niet gestraft worden.” Hij ziet vooral politieke belangen in de mogelijke uitsluiting omdat men zich zo ontdoet van een belangrijke concurrent en het imago van Rusland bezoedelt. Donderdag zal de minister meer uitleg geven wat betreft het Russische anti-dopingagentschap.

Lamine Diack diende vandaag zijn ontslag in, maar was niet de enige. Zo stapte ook de directeur van het dopinglabo, Grigory Dodchenkob, op. Hij werd door het WADA ferm beschuldigd en was volgens hun rapport het brein achter de corruptie. Dat dopinglabo in Moskou moet trouwens zijn WADA-accreditatie afstaan. Ze mogen dus geen dopingtests meer uitvoeren. Ze hebben wel nog drie weken de tijd om beroep aan te tekenen in het Zwitserse Lausanne.

Valentin Balahnichev is wel al naar het Internationaal Sporttribunaal TAS gestapt. De voormalige voorzitter van de Russische atletiekfederatie (ARAF) diende een klacht in tegen de beschuldigingen van het WADA.

Een laatste nieuwsfeit komt van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Zij willen dat de IAAF disciplinaire maatregelen neemt tegen iedereen van de OS in Londen die in het rapport van het WADA wordt beschuldigd. Zodoende zal het IOC de medailles aan de rechtmatige eigenaars geven.