De berichtgeving startte als ‘Thomas Van Der Plaetsen is betrapt op dopinggebruik’ maar al vrij snel werd het genuanceerd door de tienkamper zelf. In een persbericht luidde het als volgt: “Ik wil er ten zeerste op wijzen dat een afwijkend analyseresultaat verschillend is van een positieve dopingtest.” En het gaat dus niet om een positieve dopingplas, wel om dat eerste, een afwijkend analyseresultaat.

Thomas Van Der Plaetsen legt in een open brief (te vinden hieronder) alles klaar en duidelijk uit. Op 3 september vond er bij zijn thuis een onaangekondigde dopingcontrole buiten wedstrijd plaats. De tienkamper, toen nog van geen kwaad bewust, kreeg op 24 september dan het nieuws dat er een verhoogde aanwezigheid van de stof humaan Chorion Gonadotrofine (hCG) in zijn urinestaal aanwezig was. “Uit WADA richtlijnen blijkt dat het niet uitgesloten kan worden dat pathologische achtergronden de oorzaak kunnen zijn voor een te hoge aanwezigheid van hCG in mijn urine”, aldus Thomas.” Dit in acht genomen spreekt het NADO Vlaanderen van een afwijkend analyseresultaat voor niet specifieke verboden stoffen. Echter volgens het decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in sport zijn zij verplicht mij voorlopig te schorsen. Ik wil er ten zeerste op wijzen dat een afwijkend analyseresultaat verschillend is van een positievedopingtest.”

“Een afwijkend analyseresultaat duidt op de noodzaak tot verdere analyse”, vermeld Thomas ook nog in het persbericht. “Dit is in het belang van mijzelf omdat er medische condities zijn die een verhoogde concentratie van hCG als gevolg kunnen hebben. Momenteel onderga ik medische testen bij specialisten om dit uit te sluiten. In afwachting van de resultaten van deze testen heb ik een aanvraag ingediend om mijn B-staal volledig op mijn kosten te analyseren. Ik wacht de resultaten van de specialisten en bevindingen van het NADO verder af zodat ik de juiste stappen kan ondernemen om deze voorlopige schorsing zo snel mogelijk ongedaan te maken.”

Thomas VDP