Er was de afgelopen dagen, zoals elk jaar, weer heel wat doen over de Belgische selectie voor het EK veldlopen. Die wordt aangeduid door de selectiecommissie van de KBAB, de Belgische atletiekbond. Wij duiden voor u even de werking van die selectiecommissie.

1. Wie zit er in de selectiecommissie?

Aan Vlaamse kant: Max De Vylder (technisch directeur VAL), Eddy De Vogelaer (voorzitter VAL), Luk Verlaenen (bestuurslid VAL) en Paul Thys (bestuurslid VAL).

Aan Franstalige zijde durft de samenstelling al eens te wisselen. In principe is ze als volgt: Stéphanie Noël (topsportcoördinator LBFA), Thomas Lefebvre (voorzitter LBFA), Christian Maigret (technisch directeur LBFA) en Noël Leveque (bestuurslid LBFA).  Afgelopen maandag waren zowel Lefebvre als Leveque afwezig, die laatste werd wel vervangen. Leo Lefebvre nam zijn plaats in.

2. Hoe beslist de selectiecommissie?

Max De Vylder en Stéphanie Noël hebben de sportieve leiding bij respectievelijk VAL en LBFA. Het is daarom aan hen om een eerste selectievoorstel uit te werken. Aan Vlaamse zijde wordt ook de kwaliteitsmanager bij dat voorstel betrokken. Gaat het zoals nu over afstandslopen, is dat Rik Didden. Gaan de leden van de commissie meteen akkoord, is de klus snel geklaard. Maar dat is niet altijd het geval.

De selectie wordt verkozen bij consensus. Dat wil zeggen dat er niet gestemd wordt. Pas als iedereen akkoord gaat, valt de beslissing, en dat levert soms lange discussies op. In een uitzonderlijk geval volgt geen consensus. Dan hakken de voorzitters van de liga’s, Eddy De Vogelaer en Thomas Lefebvre, de knoop door.

3. Wie duidt de leden van de selectiecommissie aan?

Vanuit sommige interne functies binnen de liga’s kom je automatisch in de commissie terecht. De overige leden zijn lid van de raden van bestuur van de VAL en LBFA, en die worden aangeduid door u en ik, als u tenminste bij een atletiekclub bent aangesloten. Iedere trainer of atleet is lid van een club. In die club worden stemgerechtigden verkozen voor de algemene vergadering van de VAL (of LBFA). Op die algemene vergadering worden de bestuurders aangeduid. De volgende algemene vergadering van de VAL is in maart.

4. Wat met commissieleden die betrokken partij zijn?

Er is in principe de afspraak dat er niet wordt tussengekomen als het over atleten uit de eigen club of trainingsgroep gaat. Omdat er geen limieten zijn, zoals op de piste wel het geval is, zal het aanduiden van een selectie echter per definitie steeds een spel van geven en nemen, van onderhandelen, debatteren en overtuigen zijn.

3 REACTIES

  1. Correctie bij punt 3 “Wie duidt de leden van de selectiecommissie aan ?”. Dat zijn niet “u en ik” … althans niet rechtstreeks. “U en ik” duiden wél de leden van de Raad van Bestuur van de VAL (en LBFA) aan … maar die beslissen onderling wie er afgevaardigd wordt naar de selectiecommissie. Bij die keuze hebben “U en ik” geen enkele invloed.

    De rol van “U en ik” eindigt bij het samenstellen van de Raad van Bestuur … alle volgende beslissingen zijn volledig voor rekening van de verkozen leden van deze Raad van Bestuur. En dat is natuurlijk niet onlogisch binnen de statuten van een VZW.

  2. IK zou voorstellen dat België volledige teams afvaardigt waarbij de atleten hun eigen transport-en verblijfskosten betalen behalve zij die geselecteerd worden door de commissie. Dus zoals nu 16 atleten moeten niet opdraaien voor hun eigen kosten, de anderen wel. Zo geef je de atleten terug meer kansen en moet de atletiekbond toch niet opdraaien voor alle kosten.

  3. Het voorstel v Peter Vervoort heb ik enkele jaren geleden gedaan op de alg verg van de VAL. Reactie van enkelen: kampioenschappen voor de rijken. Heel weinig bestuurders v onze atletiekclubs waren bereid dit te steunen. Enkele vertegenwoordigers aanwezig zijn gereputeerde trainers die nu zelf atleten hebben die moeten thuis blijven! Een cursus motiveren v atleten voor vele beleidsmensen zal misschien helpen. Als alle landen selecteren zoals België zullen er binnen 5 jaar geen EK’s veldlopen meer zijn. Wie wil er immers een wedstrijd met 20 deelnemers of minder?

Reacties zijn gesloten.