Zaterdag vond in Leuven in het kader van de Dag van de atletiektrainer een debat plaats rond de toekomst van het veldlopen. Panelleden waren CrossCupdirecteur Jos Van Roy, veldloopcoryfee Karel Lismont en toptrainers Tonnie Dirks (Nederland), Peter Robbens en Tim Moriau.

Aan de sprekers werden door moderator André Ornelis de stellingen voorgelegd die bij het internationaal debat ter gelegenheid van het vorige EK cross naar voren waren gekomen. Over het feit dat veldlopen zeer belangrijk is in de vorming van afstandslopers waren allen het eens. Daarbij werd natuurlijk vooral de basisuithouding naar voren geschoven, maar ook de componenten kracht en stabiliteit werden vernoemd.

Vervolgens kwam de indeling van het winterseizoen aan bod. Jos Van Roy wist te vertellen dat er niet direct sprake is van verandering op internationaal vlak. “De IAAF heeft nul interesse voor het veldlopen, zowel organisatorisch als budgettair. Mede daarom is er geen jaarlijks WK cross.” Peter Robbens opperde dan weer dat er dringend moet gesnoeid worden in het aantal internationale kampioenschappen op jaarbasis om de huidige devaluatie tegen te gaan. Tim Moriau legde wat meer verantwoordelijkheid bij atleet en trainer. “Er moeten keuzes gemaakt worden. Met een duidelijke planning en een aanpak van wedstrijd- en traingsperiodes zijn voor mijn atleten EK cross, WK cross en EK piste perfect combineerbaar.” Ook Karel Lismont vond dat de winter niet alleen voorbereiding op de zomer zou mogen zijn.

Het aantrekkelijker maken van de cross voor zowel atleten als toeschouwers vormde ook een belangrijk thema. Van Roy was van mening dat het nodig was jonge veldlopers te motiveren door zowel uitgebreidere selecties als duidelijkere selectiecriteria voor het EK cross. Tonnie Dirks opperde zelfs het idee om van veldlopen een olympische wintersport te maken, terwijl Moriau pleitte voor de korte cross van de Crosscup live op televisie. Jos Van Roy reageerde als volgt: “Dan heb ik goed nieuws. De VRT heeft recent laten weten dat de korte cross effectief op televisie komt. Met de nieuwe besparingen is het wel afwachten wat de toekomst brengt. We gaan ook de allerjongsten net voor de TV-uitzending laten lopen om meer toeschouwers rond het parcours te behouden en de juniors en masters vaker bij senioren laten lopen.”