Een week geleden kwamen onthutsende berichten in de pers over de mogelijk schadelijke effecten van rode bietensap. Die ophefmakende berichtgeving kwam er nu veel sporters het sap gebruiken als legaal stimulerend middel. Peter Hespel, inspanningsfysioloog aan de KU Leuven, tempert de negatieve berichten. “Er is op dit moment geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de schadelijke effecten van bietensap zou aantonen. Integendeel, het wordt zelfs tegengesproken.”

Is bietensap zo schadelijk als beweerd wordt in de recente berichtgevingen?

Hespel: “De berichtgeving is fout omdat ze onvoldoende genuanceerd is, en daarom onnodig onrust wekt bij de gebruikers van rode bietensap. De huidige discussie omtrent rode bietensap betreft eigenlijk een discussie omtrent het al dan niet kankerverwekkend zijn van inname van nitraat via de voeding. Welnu, rode bietensap zoals het in de winkelrekken wordt verkocht, bevat niet steeds dezelfde hoeveelheid nitraat. Soms veel, soms weinig. Bovendien bevatten tal van andere groenten, in het bijzonder rucola, sla en spinazie,  ook veel nitraat. De vraag is dus niet of het drinken van rode bietensap al dan niet kankerverwekkend is, maar wel (1) of inname van nitraat al dan niet kankerverwekkend is, en (2) zo ja, in welke dosissen dan wel ?

Zijn er al antwoorden gevonden op die twee vragen?

“Wat betreft vraag (1): er zijn geen aanwijzingen dat de inname van nitraat kankerverwekkend kan zijn. Niet onder de vorm van rode bietensap, niet in de dosissen die momenteel worden aanbevolen in de context van sport, of via de normale voeding ingenomen kunnen worden.

Wat betreft vraag (2): wetenschappelijke gegevens tonen aan dat de werkzame dosissen nitraat in de context van sport zich situeren tussen 250 à 500mg. De gemiddelde dagelijkse nitraatinname bij vegetariërs, meer specifiek de nitraatinname via groenten, bedraagt gemiddeld 300 à 350 mg per dag. Dit wil zeggen dat er ook heel veel vegetariërs ruim boven deze grens zitten. Sommigen zitten zelfs aan  meer dan 1000mg nitraat per dag. Nog nooit is er een verband aangetoond tussen vegetarische voeding en kanker. Waarom zou occasioneel gebruik van rode bietensap in de context van sport dan wel kankerverwekkend zijn? Er zijn geen wetenschappelijke gegevens om dergelijke stelling te onderbouwen, integendeel dit wordt tegengesproken door recente wetenschappelijke studies.”

Kunnen sporters dan met een gerust hart weer voluit aan het bietensap?

“Het blijft belangrijk om de sportieve gemeenschap te waarschuwen voor overconsumptie. Immers, atleten neigen vaak naar overconsumptie vanuit de foutieve idee dat ‘als deze dosis helpt, dan zal een dubbele dosis nog beter zijn’. Een dergelijke denkwijze moeten we absoluut afkeuren.  Er is geen enkele evidentie dat inname van nitraat in een dosis hoger dan 500mg extra voordelen zou opleveren.  Integendeel, enkel de kans op ongewenste nevenwerkingen verhoogt. Er zijn ook geen aanwijzingen dat langdurig gebruik beter zou zijn dan acuut gebruik. Er is dus geen enkele reden om de inname van nitraat in de dagelijkse voeding te verhogen. Occasioneel gebruik in het licht van bepaalde sportieve doelstellingen is en blijft de regel.”

Wat zijn op dit moment de vastgestelde gunstige effecten van rode bietensap?

“Het is bewezen dat de inname van 250 à 500 mg nitraat 2 à 3 uur voor inspanning de efficiëntie van het zuurstofverbruik tijdens aërobe inspanningen verhoogt, en aldus de prestatie kan verbeteren. Dit ‘ergogene’ effect iszowel effectief tijdens inspanningen op zeeniveau als tijdens inspanningen op hoogte. Het optimale effect van nitraat situeert zich dan vanaf de start van de inspanning tot ongeveer een 3-tal uren later, waarna de werking vermindert.”

Hebben zogezegde shots (geconcentreerde dosissen) nut voor een atleet?

“De manier waarop je nitraat inneemt maakt eigenlijk niet het verschil. Inname van een geconcentreerde ‘shot’ met 400mg nitraat heeft net hetzelfde effect als het drinken van 500ml rode bietensap met 400mg nitraat.”

De berichgeving van vorige week leest u hier.

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.