Nina Lauwaert en Lisa Rooms hebben de KBAB formeel in gebrek gesteld. Het duo maakt geen deel uit van de Belgische selectie voor het EK veldlopen in Dublin van 12 december. Lauwaert en Rooms reageerden gisteren al op hun niet-selectie, maar ondernemen nu ook juridische stappen om de willekeur binnen de selectiecommissie aan te klagen. Het duo hoopt zo alsnog kans te maken op een ticket naar Dublin. Morgen is de ultieme dag waarop federaties wijzigingen kunnen doorvoeren aan hun team voor het EK veldlopen. U kan het persbericht van de raadsheren van Lauwaert en Rooms hieronder raadplegen.

De raadsheren van het duo stappen donderdag naar de rechter in kort geding indien de KBAB niet reageert op de ingebrekestelling. In dat geval zou de zaak dus ook donderdag kunnen voorkomen. Die timing is erg belangrijk, aangezien de deadline voor de inschrijvingen aan het EK morgen valt. De KBAB bevestigde intussen dat er overleg wordt gepleegd.

Persbericht

“Teneinde geselecteerd te worden als deelnemer van het EK te Dublin, stelde de Koninklijke Belgische Atletiekbond (hierna KBAB) de volgende voorwaarden in de selectiecriteria:

‘(…)

 • De selectie zal gebeuren op basis van de resultaten van Roeselare(VERPLICHTE DEELNAME 28 november 2021).
 • De selectie wordt gemaakt op basis van de kans op een goede individueleprestatie (potentiële top 20) of in het landenklassement (top 6). Een team bestaat uit 4 atleten en het klassement wordt opgemaakt op basis van de plaatsen behaald door de 3 beste atleten per land.
  (…)’Nina LAUWAERT en Lisa ROOMS zijn respectievelijk op de 1ste en 2de plaats geëindigd van de CrossCup.

  Om volstrekt obscure en willekeurige redenen werden noch Nina LAUWAERT, noch Lisa ROOMS door de KBAB weerhouden om deel te nemen aan het EK in Dublin op 12 december a.s.

  Wat de herenselectie betreft werden voor de senioren uiteindelijk de 1ste, 2de, 3de en 5de (!) gerangschikte van de CrossCup geselecteerd en weerhouden voor de deelname aan het EK in Dublin op 12 december a.s.

In de media hebben menig vrouwelijke atleten zich geuit en beklaagd over de obscure en volstrekt willekeurige wijze waarop de selecties voor het EK hebben plaatsgevonden, alsook het reeds lange tijd overheersende gevoel waarop de damescompetitie door de KBAB op stiefmoederlijke wijze bejegend wordt.

Net zoals velen die zich reeds hebben uitgesproken over deze handelswijze van de KBAB hebben Nina LAUWAERT en Lisa ROOMS beslist dat het tijd is om op te komen (en op te treden) tegen de beslissing van de KBAB. Zij voelen zich immers persoonlijk gegriefd door de beslissing van de KBAB om hen niet te weerhouden voor het komende EK in Dublin, maar vinden daarnaast ook dat het tijd is dat de KBAB de damescompetitie op gelijke voet behandelt als de herencompetitie.

Nina LAUWAERT en Lisa ROOMS hebben dan ook, via hun raadslieden Ruben VISPOEL en Wahib EL HAYOUNI (van het advocatenkantoor WRight Lawyers), de KBAB formeel (en gemotiveerd) in gebreke gesteld teneinde hen alsnog te selecteren voor het komende EK in Dublin.

Hoewel zij hopen dat de KBAB op minnelijke wijze erkent dat haar beslissing (en handelswijze) geenszins te rijmen valt met wat van een hedendaagse sportbond verwacht mag worden, zijn zij strijdvaardig om principieel een kortgedingprocedure aan te vatten, teneinde hun deelname aan het EK in Dublin alsnog af te dwingen.

Hoewel zij alle vertrouwen hebben in de goede afloop van de door hen ondernomen demarches, wensen zij uiteraard ook in de toekomst constructief samen te werken met de KBAB, met het oog op het ontwikkelen van een objectief selectiebeleid en -criteria.”

1 REACTIE

 1. Meisjes,

  Jullie hebben groot gelijk !
  Het wordt hoog tijd dat zij die het beleid maken eens leren luisteren naar wat er aan de basis leeft.
  En die basis, die wordt nog altijd gevormd door jullie.

  Alle lof voor jullie prestatie in Roeselare en alle steun !

Reacties zijn gesloten.