Hamerspecialiste Vanessa Sterckendries koos in Huizingen voor de combinatie kogelstoten-discuswerpen. Ze focust zich eigenlijk op de maand september, maar wilde in eigen club toch present tekenen. Met haar 43m80 met de discus was ze niet tevreden, maar haar 13m02 in het kogelstoten stemde wel tot grote tevredenheid. Over haar progressie met de hamer dit jaar kon ze ook alleen maar opgetogen zijn. “Het eerste deel van mijn seizoen was gewoon fantastisch. Ik dacht aan 64 meter, maar niet aan deze 65 plus. Ik september wil ik nog verder gooien.”