Compressiekousen… doen ze iets? Of gaat het toch vooral om een goedverkopende marketingtruc? Ook in wetenschappelijke milieu’s was er tot voor kort heel wat discussie over het (on)nut van compressiekledij bij sporters. Een recente studie dat de effecten van compressiekousen op het herstel bij marathonlopers bestudeerde, doet alvast vermoeden dat de (felgekleurde) kousen wel degelijk meer zijn dan een mode-accessoire.

Wat doet een compressiekous?

Ook hoogspringster Hanne Van Hessche draagt compressiekousen - Foto: Jasper Jacobs
Ook hoogspringster Hanne Van Hessche draagt compressiekousen – Foto: Jasper Jacobs

De idee achter compressiekledij is dat er kort na het sporten een fenomeen optreedt wat in wetenschappelijke termen “blood pooling” wordt genoemd. Door de toegenomen bloeddoorstroming blijft, na de activiteit, nog een poosje bloed “staan” in de spieren. Dit fenomeen verhindert een optimaal herstel na de inspanning. In theorie is een comprimerende kracht dan ook preventief voor het zogeheten poolen. Wanneer de bloedvaten genoeg samengedrukt worden, stroomt er immers sneller bloed weg en kan het herstel zich sneller instellen.

Tot recent werden bij bovenstaande redenering heel wat vraagtekens geplaatst. Het werd als twijfelachtig beschouwd als compressiekousen genoeg kracht konden uitoefenen om een reëel effect op de bloeddoorstroming te hebben. Een studie die in februari 2015 in het Amerikaanse Journal of Strength and Conditioning Research wordt gepubliceerd toont echter een duidelijk effect op het herstel aan.

Compressie vs placebo

Stijn Garain - Foto: Tomas Sisk
Stijn Garain – Foto: Tomas Sisk

Drieëndertig marathonlopers werden geïncludeerd in de studie. De helft van hen kregen na hun 42,195km voor 48u lang compressiekousen aan, de andere helft kreeg niet-comprimerende kousen aangemeten. Beide groepen deden voor de marathon een inspanningstest op de loopband en deze werd herhaald twee weken na hun wedstrijd.

Terwijl de snelheid op de loopband in stapjes toenam, moesten de deelnemers zo lang mogelijk blijven lopen, tot ze uitgeput waren. De groep die tot twee dagen na de marathon compressiekousen droeg, deed het merkelijk beter dan de placebo-groep. Ze liepen bijna een volle minuut langer dan ze twee weken voor de marathon deden, hoewel de placebo-atleten het zelfs een minuut minder lang uithielden. Bovendien werd gemiddeld ongeveer een halfuurtje op de loopband gelopen, zodat een verschil van bijna twee minuten tussen de groepen echt wel opvallend is. De vorsers concludeerden dan ook dat de lopers die compressiekousen droegen duidelijk beter gerecupereerd waren van hun inspanning.

Het lijkt er dus op dat compressiekousen niet alleen hip, maar ook functioneel zijn. Aantrekken maar!

3 REACTIES

    • Daar zegt deze studie alvast niets over, Hans. Het is bovendien moeilijk om de parallel door te trekken want er zijn heel wat andere factoren in het spel, waaronder zeker de gelopen afstand/tijd een belangrijke invloed heeft. Een beperkt aantal studies is voorlopig in elk geval niet overtuigend noch eenduidig over je vraag. Mogelijks in de toekomst meer nieuws hierover! Dan verneem je het zeker op deze site ;-)

Reacties zijn gesloten.