De Raad van Bestuur van de Vlaamse Atletiekliga heeft maandag zijn eigen Commissie Topsport per direct buiten werking gesteld. Dat gebeurt na een negatieve evaluatie door Sport Vlaanderen.

Sport Vlaanderen liet de VAL verstaan dat het functioneren van de Commissie Topsport een onvoldoende krijgt, en op de huidige manier zelfs onaanvaardbaar is. Er werd aan de Raad van Bestuur gevraagd om snel in te grijpen, en daarom werd er maandag beslist de werking van de commissie op te schorten. Een drastische maatregel. De commissie bestond uit Max De Vylder, Michel Boels, Cedric Van Branteghem, Johan Bienens, Maarten Thysen, Sofie Debaere, Rudi Diels, Fernando Oliva en Rik Didden.

Blijft de VAL te lang te kort schieten in de ogen van Sport Vlaanderen, riskeert het zijn financiering te verliezen.

Dinsdag werd al een mail verstuurd naar alle elite-atleten en hun trainers, met de melding dat er voor hen niks zou veranderen. Er is een tijdelijke groep aangeduid, die de elite-atleten moet blijven faciliteren.

De Raad van Bestuur van de VAL bezorgde de redactie van Atletieknieuws ondertussen een officieel statement over de situatie. Dat vindt u hieronder.

“De topsportcommissie is een essentieel onderdeel van de aansturing van ons topsportbeleid en een belangrijke schakel in onze relatie met Sport Vlaanderen. Omdat we vorig seizoen geconfronteerd werden met een ernstige vermindering van onze topsportsubsidies, volgt de raad van bestuur zeer alert de evolutie op van ons topsportbeleid en de financiering daarvan.

Wanneer de voorzitter van de federatie dan het signaal krijgt dat Sport Vlaanderen de werking van onze topsportcommissie ernstig in vraag stelt, heeft de raad van bestuur zijn verantwoordelijkheid onmiddellijk opgenomen. Er is vorige maandag op de vergadering dan ook stevig van gedachten gewisseld om uiteindelijk te komen tot een weliswaar grondige, maar binnen onze eigen spelregels mogelijke, ingreep.

Het is de bedoeling dat deze doorstart van de topsportcommissie bijdraagt tot een betere relatie met Sport Vlaanderen. Het overtuigen van Sport Vlaanderen dat onze eigen topsportwerking onder controle is en volledig gealigneerd met topsportactieplan IV, is essentieel voor de vrijwaring van onze topsportfinanciering op lange termijn.

De huidige situatie is tijdelijk zoals onze reglementen voorschrijven.

Deze wijzigingen hebben betrekking op de interne topsportwerking van de federatie, op het werkveld heeft dit geen directe impact voor de elite-atleten.”